גרמנית למחלים

דברו גרמנית תוך חודשיים!

 קורס מלא של רמה A1 (כולל את A1.1 ו-A1.2) 

קורס אונליין בגרמנית מדוברת למתחילים (גם למי שמתחיל מאפס) בקבוצה עם מורה ותקשורת הדדית.

גרמנית למיתקדמים

הבינו סוף סוף את נומינטיב, אקוזטיב, דאטיב וגניטיב

​הימנעו מטעויות נפוצות

דברו כמו גרמנים

קורס דיבור ושיחה A1-A2

תרגול מעמיק - מילות היחס בגרמנית

אימון: מבנה המשפט

(בקרוב)

קורס דיבור ושיחה B1-B2

© Easy German 2020  

margarita@easygerman.co.il  

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

www.hardufrubin.com  עוצב ע״י הרדוף רובין