ראיון איתי ב'ברלין היום' על הקורס 'גרמנית בסלון'

 

© Easy German 2021  

margarita@easygerman.co.il  

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube