© Easy German 2019   

Hazerem 10, Tel Aviv 

margarita@easygerman.co.il  

Contact: 051-2279708

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

www.hardufrubin.com  עוצב ע״י הרדוף רובין 

קורס גרמנית

₪2,499.00מחיר

ברכישת המוצר אתם זכאים לכל קורס באורך 30 שעות מרשימת הקורסים, אותה תוכלו למצוא באתר. לאחר התשלום תוכלו לבחור קורס אחד, אותו תוכלו להתחיל בפרק זמן של עד שלושה חודשים מיום ההרשמה. לאחד התחלת הקורס, תוכלו לממש את המפגשים לאורך שלושה חודשים, עד 10 מפגשים. את הקורס ניתן גם להעניק למישהו אחר במתנה.

 

כל קורס מורכב מ-10 מפגשים וכולל רמת לימוד אחת. כל מפגש באורך שעתיים וחצי (כולל הפסקה), ובסך הכל 30 שעות לימוד אקדמיות (שעת לימוד באורך 45 דק'). עלות הקורס כוללת את חומר הלימוד הנדרש.

 

הקורס יתקיים ברח' הזרם 10, תל אביב.

 

 

ברכישת הקורס אני מסכימ\ה לתנאים הבאים:

 

תנאי ההסכם: לאחר הרישום לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין ביטול השתתפות בקורס.

פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים מינימלי של 4 משתתפים, בהתאם לרמות הלימוד. במידה ומספר המשתתפים יהיה נמוך מארבעה, הקורס יבוטל והתשלום יוחזר לתלמיד. כל קורס יכלול מספר מקסימלי של 6 משתתפים. רק החתומים על טופס רישום זה ישריינו את מקומם בקורס, על בסיס שיטת כל הקודם זוכה, יתר המתעניינים יכנסו לרשימת המתנה. לסטודנטים תינתן הנחה בגובה 100 ₪ ממחיר הקורס המלא .קורס גרמנית בסלון הינו בעלות כוללת של 2,399 ₪ (כולל מע"מ) והוא כולל 30 שעות לימוד אקדמאיות וחומרי לימוד. איחור / אי הופעה למפגשים, לא יזכה בהחזר. ביטול הקורס מצד המרצה יעניק זיכוי מלא. באפשרות המשתתף לבחור בכל מפגש (ברמת הלימוד שנבחרה) לאורך 3 חודשים מיום תחילת ההסכם (עד 10 מפגשים באורך 3 שעות אקדמיות). במקרה של אי הגעה למפגש על המשתתף לעדכן את המרצה לא פחות מ 24 שעות לפני המפגש, אחרת יספר המפגש במניין הכולל של המפגשים כאילו השתתף בו במלואו.

 

 

    reviews.png