top of page

המילה "Doch"

זה זמן רב שתלמידיי מבקשים ממני לכתוב מאמר על שימושיה השונים של אחת מן המילים המבלבלות ביותר בשפה הגרמנית: "Doch". הרי הוא לפניכם. קריאה מהנה!

המילה "Doch" היא בין המילים המבריקות ביותר בשפה הגרמנית. מילה זו מקשה מאוד על לומדי הגרמנית למיניהם ועל אלו עבורם גרמנית אינה שפת אם. זאת משום שלמילה "Doch" מיליון משמעויות שונות, אך היא אינה ניתנת לתרגום. מה עוד שברגע בו מבינים תלמידי גרמנית רבים את תפקידה הייחודי של מילה זו, הם אף נוטים לאמצה לשפת אמם, בה היא כלל אינה קיימת, כמובן. בהיבט הדקדוקי, מילה זו משמשת כמילית, כתואר הפועל, או כמילת חיבור (איחוי). בפוסט זה, נתמקד במשמעות עצמה בלבד, או, ליתר דיוק, באינסוף המשמעויות השונות.

שנתחיל?

משמעות מס' 1: שלילת אמירת נגד (שלילה של שלילה)

כשרק התחלתם ללמוד גרמנית, סביר שלמדתם את המילים "Ja" ו-"Nein" בשיעור הראשון, נכון? ובכן, למעשה ישנן שלוש אפשרויות הודות למילה "Doch":

  1. אמירה חיובית (Ja)

  2. אמירה שלילית (Nein)

  3. שלילה של שלילה (Doch)

המילה "Doch" יכולה לשמש אתכם במצבים בהם אין לכם טיעונים ספציפיים לטעון כנגד אמירה כשלהי או הוכחות של ממש כדי להצדיק את טיעונכם.

ניקח לדוגמא מקרה בו הגבר בוגד באשתו:

כשאתם טוענים נגד אמירה שלילית (גם אם היא בצורת שאלה):

משמעות מס' 2: אמירה או מחשבה שלא נאמרה בצורה מפורשת, אך עם כוונה

כלומר, כשאתם מוסיפים את המילה "Doch" למשפט מסוים, אתם למעשה רומזים שבמקור חשבתם בדיוק את ההיפך, בין אם המשמעות הינה חיובית או שלילית.

משמעות מס' 3: עידון האינטונציה

אם אתם מעוניינים לומר משפט כלשהו בצורה פחות ישירה או דרשנית, פשוט הוסיפו doch.

משמעות מס' 4: צורך באישור

כשאתם מוסיפים את המילה "doch" למשפט, זה עשוי להתפרש כהמתנה להסכמה מצד בן.ת שיחתכם, בין אם משום שאינכם בטוחים במשהו או כשברור שהצדק אתכם.

התספורת שלי נהדרת

נכון שהתספורת שלי נהדרת? (בבקשה תסכימו איתי)

שימו לב!

משמעות המילה "doch" תלויה באינטונציה שלה במשפט.

משמעות מס' 5: "אבל" או "למרות זאת/יחד עם זאת"

נסיים עם "מנת יתר" של המילה doch בדיאלוג הבא. כן, לפעמים גרמנים מדברים באופן זה:

עדיין מתבלבלים? הירשמו עכשיו לקורס האונליין שלנו לשיפור טעויות נפוצות בגרמנית.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page