שבוע הספר
קורס גרמנית A1.2
שבוע הספר
שבוע הספר
קורס גרמנית למתחילים
שבוע הספר
שבוע הספר
משחק בסלון
שבוע הספר
הכנה למבחן
קורס גרמנית למתחילים
קורס גרמנית למתחילים
קורס גרמנית למתחילים
משחק בסלון
משחק בסלון
שיעורים פרטיים בגרמנית
קורס גרמנית A1.2
קורס גרמנית למתחילים
שיעורים פרטיים בגרמנית
משחק בסלון
קורס גרמנית A2.1
קורס גרמנית למתחילים
  054 - 4522763
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Classic

© Easy German 2019   

Hazerem 10, Tel Aviv 

margarita@easygerman.co.il  

Contact: 054-4522763

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

www.hardufrubin.com  עוצב ע״י הרדוף רובין