כאן ניתן להוריד תוכן לימודי חינם

תרגול אוצר מילים: 100 הפעלים החשובים ביותר

תרגול אוצר מילים: 60 שמות תואר לתיאור אנשים

Verben mit Präpositionen