kennen, können או wissen?

היום נלמד על ההבדלים בין שלושת החברים הגרמניים שלנו: kennen, können ו-wissen. 1. wissen או kennen? בואו נתחיל עם הפעלים wissen ו-kennen ולאחר מכן נמשיך עם הפועל können. להבין את ההבדל בין שני הפעלים הללו יכולה להיות בעיה רצינית, אלא אם שפת האם שלכם היא עברית. יש לכם מזל ;) זאת רק אחת מהדוגמאות מדוע לא טוב לחשוב באנגלית כשמדברים בגרמנית. מאחר ואתם יודעים עברית אנחנו יכולים לשים בצד את ההסברים המסובכים ופשוט לזכור: - הפועל wissen משמעותו "לדעת" (לדעת עובדה, לדוגמה. לרוב אחרי הפועל wissen נכתוב פסיק ולאחר מכן משפט משנה). - הפועל kennen משמעותו "להכיר" (להכיר מישהו או משהו). בואו נסתכל על כמה דוגמאות: 2. können משמעות הפועל können היא "להיות יכול" או "לדעת איך", ובנוסף לכך הוא גם פועל מודאלי (א

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags

רוצים לדבר גרמנית שוטפת?

הצטרפו לניוזלטר שלי וקבלו את שיעורי הגרמנית החינמיים שלי וטיפים לשפה הגרמנית ישירות לאימייל שלכם.

© Easy German 2020  

margarita@easygerman.co.il  

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube