kennen, können או wissen?

 

 

היום נלמד על ההבדלים בין שלושת החברים הגרמניים שלנו: kennen, können ו-wissen.

 

 

1. wissen או kennen?

 

בואו נתחיל עם הפעלים wissen ו-kennen ולאחר מכן נמשיך עם הפועל können.
 

להבין את ההבדל בין שני הפעלים הללו יכולה להיות בעיה רצינית, אלא אם שפת האם שלכם היא עברית. יש לכם מזל ;) זאת רק אחת מהדוגמאות מדוע לא טוב לחשוב באנגלית כשמדברים בגרמנית.
 

מאחר ואתם יודעים עברית אנחנו יכולים לשים בצד את ההסברים המסובכים ופשוט לזכור:
 

- הפועל wissen משמעותו "לדעת" (לדעת עובדה, לדוגמה. לרוב אחרי הפועל wissen נכתוב פסיק ולאחר מכן משפט משנה).
- הפועל kennen משמעותו "להכיר" (להכיר מישהו או משהו).

 

בואו נסתכל על כמה דוגמאות:

 

 

2. können 

 

משמעות הפועל können היא "להיות יכול" או "לדעת איך", ובנוסף לכך הוא גם פועל מודאלי (אתם יכולים לקרוא כאן על כל הפעלים המודאליים).
 

אני רוצה להסב את תשומת לבכם בנקודה זו לטעות ישראלית טיפוסית. בעברית, כשאנחנו רוצים להראות את היכולת שלנו במשהו מסויים, אנחנו אומרים: "אני יודע (לעשות)". בגרמנית אנחנו נשתמש במקום זאת דווקא בפועל המודאלי können, בדומה לאנגלית עם הפועל can.
 

בואו נסתכל על כמה דוגמאות:

בואו נסכם:

 

3. הטייה

 

עכשיו בואו נסתכל על ההטייה של שלושת הפעלים הללו.
 

kennen הוא פועל רגיל בעל נטייה רגילה.
können הוא פועל מודאלי ומוטה בצורה בה כל הפעלים המודאליים מוטים (בגוף ראשון יחיד ובגוף שלישי יחיד הנטייה זהה).

wissen הוא פועל יוצא דופן, אך הנטייה שלו דומה לזו של הפעלים המודאליים (בגוף ראשון יחיד ובגוף שלישי יחיד הנטייה זהה).

עדיין מתבלבלים? הירשמו עכשיו לקורס האונליין שלנו לשיפור טעויות נפוצות בגרמנית:
 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

תשעה סיפורים ללימוד גרמנית לישראלים

June 5, 2018

1/4
Please reload

Recent Posts

January 5, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square